b i o / özgeçmiş

1974 yılında Ankara’da dünyaya geldi. İlk resim derslerini sanat eğitimcisi Ethem Aydın’dan aldı. 1996 yılında Gazi Üniversitesi Resim-İş Eğitimi Bölümü Söbütay Özer Atölyesi’nden mezun oldu ve Milli Eğitim Bakanlığı lisansüstü eğitim bursunu kazanana dek resim-iş öğretmeni olarak çeşitli öğretim kademelerinde ve illerde çalıştı. Bu burs kapsamında sanat eğitimi alanında yüksek lisans ve doktorasını Arizona Eyalet Üniversitesi’nde tamamladı. Yurtdışında bulunduğu sürede çalışmalarını genellikle defter formatında sürdürdü. 33. DYO resim yarışmasında pentür dalında ödüle değer görülen Soğanci halen Anadolu Üniversitesi’nde öğretim üyesidir.

i n d i v i d u a l    e x h i b i t i o n s   / Kişisel Etkinlikler

 • ” n e y s e “, Atatürk Kitaplığı Sanat Galerisi, İstanbul, 2010.
 • Demiralay Konağı Sanat Galerisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 2008.
 • Anadolu Üniversitesi Kütüphane Sergi Salonu, Eskişehir, 2008.
 • “ANTINOUS”, Koyu Siyah Kahve-Kitap-Toplantı Salonu, Antalya, 2003.
 • Gazi Eğitim Fakültesi Sergi Salonu, Gazi Üniversitesi, Ankara, 1996.

g r o u p   e x h i b i t i o n s   / Karma Etkinlikler

 • İMECE 2009, Uluslararası Katılımlı Güzel Sanatlar ve Tasarım Sempozyumu Sergisi, Eskişehir, 2009.
 • I. Anadolu Sanat Çalıştayı, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2009.
 • Nuri İyem Resim Ödülü Sergisi, Evin Sanat Galerisi, İstanbul, 2009.
 • 33. DYO Resim Yarışması Sergisi (Pentür dalında ödül), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul, 2009.
 • Anadolu Üniversitesi 50. Yıl Ulusal Resim Yarışması, Anadolu Üniversitesi Kütüphane Sergi Salonu, Eskişehir, 2008
 • Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları Karma Resim ve Heykel Sergisi, Galerie Kandinsky, Viyana, Avusturya, 2009.
 • Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları Karma Resim ve Heykel Sergisi, Volkshochschule Stadtbibliothek, Linz, Avusturya, 2008.
 • “Anadolu Kunst”, Jackie Mauersberger-arce Gallery, Viyana, Avusturya, 2007.
 • Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Anadolu Kültür ve Sanat Merkezi, İstanbul, 2009.
 • Söbütay Özer, Hocası Turan Erol ve Öğrencilerinin Karma Resim Sergisi, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara, 2008.
 • Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Karma Resim ve Heykel Sergisi, Anadolu Kültür ve Sanat Merkezi, İstanbul, 2008.
 • “Gelecek Sanatta Gizlidir”, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Karma Resim ve Heykel Sergisi, Avusturya Başkonsolosluğu, İstanbul, 2006.
 • Genç Ressamlar Resim Sergisi, Türk-İngiliz Kültür Derneği Sanat Galerisi, 1998.
 • Birleşmiş Milletler Habitat II Resim Yarışması, Emlak Bankası Sanat Galerisi, Ankara, 1996.
 • Adana Çimento Sanayi 6. Resim Yarışması, Adana, 1996.
 • IV. Ahi Evran Resim Yarışması, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Kırşehir, 1993.
 • III. Ahi Evran Resim Yarışması, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Kırşehir, 1992.

nolurnolmaz.blogspot.com